Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

Predstavitev

Projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop« smo se v Občinah Radovljica, Bohinj, Jesenice in Žirovnica lotili, da bi odpravili vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda ter prebivalcem sodelujočih občin zagotovili boljše pogoje za življenje, hkrati pa poskrbeli za manj onesnaženo in bolj zdravo okolje.

V okviru projekta bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v naslednjih aglomeracijah: Zgoša (ID 3785), Žirovnica (ID 16497), Slovenski Javornik (ID 3556), Bohinjska Bistrica (ID 3414).

Celoten projekt sestavljajo naslednji podprojekti:

  • Izgradnja kanalizacije v občini Radovljica in v občini Žirovnica
  • Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice
  • Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Bohinj

Prve aktivnosti na projektu smo začeli izvajati meseca februarja 2014, zaključen pa bo do konca leta 2015.