Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

Prednosti

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop« prinaša številne prednosti za življenje in zdravje ljudi, njegove koristi pa segajo tudi na mnoga druga povezana področja.

Naj naštejemo nekatere:

  • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
  • ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja z zmanjšanjem onesnaževanje porečja Save,
  • višja stopnja zaščite reke Save in Bohinjskega jezera nasploh,
  • varovanje tal in podtalnice,
  • izboljšanje učinkovitosti čiščenja komunalne odpadne vode ,
  • usposobitev in izboljšanje kanalizacijskega sistema v porečju zgornje Save v skladu z okoljskimi zahtevami,
  • zaščita zdravja prebivalcev z zmanjšanjem onesnaževanja podtalnice,
  • pospeševanje izvajanja ciljev na mednarodni ravni za soočenje z regionalnimi ali svetovnimi okoljskimi problemi z zmanjšanjem onesnaženja mednarodnih voda - porečje zgornje Save,
  • izboljšanje kakovosti okolja in urbanih območij z izboljšanjem življenjskih pogojev na urbanih območjih občin Radovljica, Bohinj, Žirovnica in Jesenice.