Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

V občini Bohinj dela potekajo po načrtih

Gradnja povezovalnega kanala na Poljah

V občini Bohinj smo z nestrpnostjo čakali na začetek izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, saj za našo občino izvedeni projekt pomeni pomembno pridobitev tako z vidika kakovosti življenja prebivalcev kot z vidika boljše skrbi za vode.

V okviru projekta bomo namreč zgradili centralno čistilno napravo Bohinjska Bistrica s kapaciteto 9.350 PE z biološkim čiščenjem po tehnologiji visokozmogljivega SBR sistema. Poleg omenjene čistilne naprave Bohinjska Bistrica pa bo zgrajenega tudi kar 7.084 metrov kanalizacijskega omrežja iz Ribčevega Laza do centralne čistilne naprave Bohinjska Bistrica, na katero bo omogočen priklop prebivalcem Ukanca, Ribčevega Laza, Stare Fužine, Laškega Rovta, Polj, Kamenj, Savice, Broda in Bohinjske Bistrice; omogočen bo priklop okrog 3100 prebivalcem. Čistilna naprava je opremljena za prevzem grezničnih gošč ter je dimenzionirana na prevzem odpadnih vod tudi za naselja zgornje doline.

Dela potekajo po zastavljenem terminskem planu, trenutno zaključujemo povezovalni kanal na Poljah preko hudournika Suha ter vgrajujemo črpališča Ribčev Laz, Laški Rovt, Polje in Grajska ulica. Če nam bo služilo vreme, bomo do konca tega leta premostili Savo na Brodu in vgradili črpališče Brod, to pa bo zaključek del na povezovalnem kanalu. Na čistilni napravi vgrajujemo opremo, potekajo tudi dela na zunanji ureditvi. Do konca leta sledijo testiranja vgrajene opreme in tehnični pregled čistilne naprave.

Če ne bo prišlo do nepredvidenih zapletov, bo gradnja na povezovalnem kanalu in čistilni napravi zaključena do konca tega leta, na Grajski ulici pa do pomladi. Celoten projekt, ki ga sestavlja več podprojektov – še izgradnja kanalizacije v občinah Radovljica in Žirovnica ter izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice, pa bo zaključen do decembra 2015.

Ob tej priložnosti bi se radi še enkrat zahvalili vsem občanom občine Bohinj za strpnost, razumevanje in sodelovanje. Zavedamo se, da tovrstni projekti zaradi vplivov na okolico, kot so prah, hrup in območja delnih ali popolnih zapor cest, močno vplivajo na vaš vsakdan, vendar se tem začasnim stranskim učinkom žal ne moremo izogniti, se pa trudimo, da jih zmanjšamo, kolikor je v naši moči.

(Članek je bil objavljen v Bohinjskih novicah, februarja 2015)