Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

SLAVNOSTNA OTVORITEV CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE BOHINJSKA BISTRICA

Bohinjska Bistrica, 28. avgust 2015 – Na slavnostni otvoritvi nove Centralne čistilne naprave Bohinjska Bistrica, ki se je odvila danes popoldne pred objektom čistilne naprave, je župan Občine Bohinj g. Franc Kramar znova poudaril, da gre za izredno pomembno pridobitev za občino Bohinj in za njen razvoj v prihodnje. Po prvih, že opravljenih meritvah je namreč jasno, da čistilna naprava deluje dobro, velike spremembe v kakovosti vode pa je že moč opaziti tako v Bohinjskem jezeru kot v Savi Bohinjki. Za občino, katere zaščitni znak je neokrnjena narava, je to vsekakor izrednega pomena. Centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica je sicer bila zgrajena v okviru projekta štirih gorenjskih občin, Občine Bohinj, Občine Radovljica, Občine Jesenice in Občine Žirovnica, s skupnim nazivom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, ki ga sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija in sodelujoče občine.

Poskusno obratovanje Centralne čistilne naprave Bohinjska Bistrica, katere gradnja se je začela v začetku leta 2014, poteka od meseca aprila, zaključilo pa se bo do konca letošnjega leta. Prve meritve, ki so bile opravljene, kažejo, da čistilna naprava deluje celo bolje od pričakovanj, najpomembneje pa je, da od začetka delovanja nove čistilne naprave odpadne vode ne obremenjuje več Bohinjskega jezera in Save Bohinjke, česar so veseli tako turisti kot domačini. Bohinjsko jezero je celo znova pitno.

Nova čistilna naprava ima kapaciteto 9.350 PE (PE – populacijska enota oz. posamezni uporabnik), deluje pa s tehnologijo visokozmogljivega SBR sistema, ki omogoča biološko čiščenje odpadnih komunalnih voda. Za ta sistem je značilno, da mehanske in biokemične faze čiščenja potekajo v istem reaktorju, v katerem se zaporedno ustvarjajo različni pogoji za izvajanje posamezne faze. Najprej so ločijo trde snovi, nato se začne proces oksidacije organskega onesnaženja, zaradi katerega se razvije tako imenovano živo blato, v katerem nato svojo funkcijo opravijo mikroorganizmi. Ob koncu procesa se voda umiri, blato se potopi na dno, na zgornjem delu pa se ustvari plast prečiščene vode, ki je primerna za izpust v naravo.

Poleg čistilne naprave je bilo v Občini Bohinj v okviru istega projekta zgrajeno tudi novo kanalizacijsko omrežje, in sicer 6.550 metrov povezovalnega kanala od Ribčevega Laza do Centralne čistilne naprave Bohinjska Bistrica, štiri nova črpališča in rekonstrukcija že obstoječega, ter 534 metrov kanalizacijskega omrežja v naselju Bohinjska Bistrica.

Čistilna naprava Bohinjska Bistrica in omenjeni del kanalizacijskega omrežja so bili zgrajeni v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop, v katerega so poleg občine Bohinj vključene še občine Radovljica, Jesenice in Žirovnica, in katerega ključni namen je odpravili vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda ter prebivalcem sodelujočih občin zagotovili boljše pogoje za življenje ter manj onesnaženo in bolj zdravo okolje.