Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

Gradnja v Begunjah je zaradi posebnosti terena zahtevna

Zaradi ugodnih vremenskih razmer, ki nas spremljajo letošnjo zimo, gradnjo v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop tudi v občini Radovljica nadaljujemo brez daljših prekinitev. Aktivnosti potekajo po zastavljenih načrtih in trenutno je za nami dobra polovico projekta, po koncu katerega bomo na novo kanalizacijsko omrežje lahko priključili kar 750 prebivalcev krajevne skupnosti Begunje.

Kot so povedali pri Gorenjski gradbeni družbi, ki je izvajalec del na projektu, je hitrost napredovanja del v prihodnjih mesecih odvisna predvsem od vremenskih razmer. Ker so Begunje z okoliškimi kraji turistična destinacija, veliko pozornosti posvečajo usklajevanju z lokalno skupnostjo, predvsem kar zadeva zagotavljanje pretočnosti tranzitnega prometa in dostopnost do posameznih objektov, v katerih lastniki opravljajo turistično ali obrtniško dejavnost.

Načrtovana trasa kanalizacije skozi Begunje dvakrat sovpada tudi z regionalno cesto Begunje‐Tržič, zaradi česar mora izvajalec poskrbeti za ustrezne obvoze v času nujnih zaprtij ceste. S tem v mislih so v lanskem letu vse sile usmerili v izvedbo kanalov na območjih katerih bodo letos potekale obvozne ceste, z lokalnimi prebivalci pa so se ves čas usklajevali tudi glede ostalih dostopnih cest. Gradnja na tem projektu ni preprosta, saj so kanali na določenih mestih globlji tudi od štirih metrov, kar zahteva uporabo posebnih tehnologij gradnje, kot so razpiranja in optično vodeno vrtanje. Poleg omenjenega so Begunje strnjeno naselje, skozi katerega teče še reka Begunjščica s številnimi pritoki, in gradnja kanalizacijskega omrežja nemalokrat poteka po ozkih ulicah in cestah v neposredni bližini rečne brežine in starih, slabo temeljenih objektov, trasa pa teče tudi pod mostovi in se srečuje s številnimi že obstoječimi vodi.

Prav zaradi posebnosti terena je ta projekt zahteven, vendar dobro sodelovanje z lokalnimi prebivalci in tvorno iskanje najprimernejših rešitev veliko pripomore k uspešnemu delu, zato se Občina Radovljica in Gorenjska gradbena družba na tem mestu iskreno zahvaljujeta. 

(Članek je bil objavljen v Deželnih novicah, februarja 2015)