Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

Gradnja konec leta 2014 v sliki

Pobrskajte po fotogalerijah in si oglejte, kako je gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v posameznih občinah, ki sodelujejo v projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - I. sklop, potekala konec lanskega leta. Zaradi ugodnih vremenskih razmer se gradnja nadaljuje tudi v letu 2015.

Občina Radovljica - fotogalerija

Občina Žirovnica - fotogalerija

Občina Bohinj - fotogalerija

Občina Jesenice - fotogalerija