Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

Centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica v poskusnem obratovanju

2. aprila smo na Občini Bohinj prejeli odločbo za začetek poskusnega obratovanja Centralne čistilne naprave Bohinjska Bistrica, ki vključuje čistilno napravo, trafo postajo in prometne površine – 1. faza gradnje. Poskusno obratovanje bo trajalo 9 mesecev, v tem času pa moramo izvesti prve meritve odpadne vode in hrupa ter pridobiti odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za odpadne vode glede na dejansko izvedeno stanje. Na podlagi uspešno prestanega poskusnega obratovanja bo pozneje izdano tudi uporabno dovoljenje, s tem pa bo projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop«  v naši občini uspešno zaključen.

Fotografije z nove centralne čistilne prave Bohinjska Bistrica si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.