Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

O projektu

»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja — področje voda.

ZloženkaZloženka (.pdf)